::   Home


หลักสูตรเรียนฟรี  alt
๑. หลักสูตร ๓ วัน

     มงคลอักขรธาตุ กับ ภูมิศาสตร์อุดม (ฮวงจุ้ย)

 วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ ๕-๖-๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เวลา ๙.๐๐-๒๑.๐๐น.๒. 
กสิณธาตุ ๔ (กสิณดินน้ำไฟลม )   รุ่น ๒๗

      วันเสาร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

 เวลา ๙.๓๐-๑๗.๓๐น.

 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้การเริ่มฝึกสมาธิจากการกำหนดรูปกสิณเป็นกรรมฐานอันเป็นกสิณกองแรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในกรรมฐาน ๔๐ โดยจะเริ่มต้นจากกสิณดิน น้ำ ไฟ ลม ตามลำดับ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมจะนำไปปฏิบัติต่อเองที่บ้านได้ พร้อมทั้งการคำนวณเปรียบเทียบกับคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ซึ่งมีความแม่นยำในการบอกกรรมฐานแห่งตนเปิดสอนมาเป็นมา ๒๕ รุ่นแล้ว หลักสูตร หนึ่งวันเต็ม ๙.๓๐ - ๑๗.๓๐น.

เตรียม สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ และ ลูกประคำ ๑๐๘ (ถ้ามี)

๓. กสิณปฏิภาค และการบำบัด รุ่น ที่ ๓

           พุธ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

  เวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐น.

   ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกกสิณธาตุ ๔ รุ่นใดรุ่นหนึ่งก่อนสมัครเข้าเรียน กสิณปฏิภาค และการบำบัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่ตนเองประสพจะเป็นโดยธรรมชาติ หรือ โดยเรื้อรัง ก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชนฺ์ได้

ท่านเตรียมค่าพานครู ๑๐๐ บาทเพื่อไหว้ครูู และสำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ


๔. ไหว้ครูเรียน โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ รุ่นที่ ๒๗

   รอประชาสัมพันธ์

     ท่านที่สนใจ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ธาตุ ตามหลักกฎแห่งกรรม ตามคัมภีร์สุวรรณโคมคำ เพื่อเรียนหลักสูตรแรก ปฐมดาราพุทธศาสตร์ สามารถเข้ามาร่วมงานไหว้ครูได้ตามวันที่ระบุไว้ เตรียมค่าพานครู ๑๐๐ บาท สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ รูปถ่าย ๒ รูป


 


>>>>>  แจ้งชื่อ เพื่อขอเข้าเรียนได้ที่  <<<<<

  โทร 02 681-2524 ;  08-62319234 ; 08-4111 5264  Line ID : paenpin หรือ pearry1984

 facebook:     ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ หรือครูสอนกสิณกรรมฐาน

 
ลิขสิทธิ์ © 2014 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย