::   Home

หลักสูตรเรียนฟรี  


alt

๑. ไหว้ครูเรียน โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ รุ่นที่ ๒๖

     
   วันพฤหัส ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐น. และ ๒๐.๐๐น. 

     ท่านที่สนใจ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ธาตุ ตามหลักกฎแห่งกรรม ตามคัมภีร์สุวรรณโคมคำ เพื่อเรียนหลักสูตรแรก ปฐมดาราพุทธศาสตร์ สามารถเข้ามาร่วมงานไหว้ครูได้ตามวันที่ระบุไว้ เตรียมค่าพานครู ๑๐๐ บาท สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ รูปถ่าย ๒ รูป

ติดต่อสอบถามที่ 02 681 2524 หรือ ไลน์ paenpin  หรือ โทร 08 4111 5264


๒. กสิณธาตุ ๔ (กสิณดินน้ำไฟลม )   รุ่น ๒๖

      วันเสาร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

 เวลา ๙.๓๐-๑๗.๓๐น.

 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้การเริ่มฝึกสมาธิจากการกำหนดรูปกสิณเป็นกรรมฐานอันเป็นกสิณกองแรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในกรรมฐาน ๔๐ โดยจะเริ่มต้นจากกสิณดิน น้ำ ไฟ ลม ตามลำดับ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมจะนำไปปฏิบัติต่อเองที่บ้านได้ พร้อมทั้งการคำนวณเปรียบเทียบกับคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ซึ่งมีความแม่นยำในการบอกกรรมฐานแห่งตนเปิดสอนมาเป็นมา ๒๓ รุ่นแล้ว หลักสูตร หนึ่งวันเต็ม ๙.๓๐ - ๑๗.๓๐น.

เตรียม สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ และ ลูกประคำ ๑๐๘ (ถ้ามี)


๓. กสิณปฏิภาค และการบำบัด รุ่น ที่ ๓

              ติดตามกำหนดการอีกครั้งที่นี่

  เวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐น.

   ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกกสิณธาตุ ๔ รุ่นใดรุ่นหนึ่งก่อนสมัครเข้าเรียน กสิณปฏิภาค และการบำบัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่ตนเองประสพจะเป็นโดยธรรมชาติ หรือ โดยเรื้อรัง ก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชนฺ์ได้

ท่านเตรียมค่าพานครู ๑๐๐ บาทเพื่อไหว้ครูู และสำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ
 


>>>>>  แจ้งชื่อ เพื่อขอเข้าเรียนได้ที่  <<<<<

  โทร 02 681-2524 ; 08 4111 5264  Line : paenpin

 facebook:     ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ หรือครูสอนกสิณกรรมฐาน

 
ลิขสิทธิ์ © 2014 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย