::   Home


 หลักสูตรเรียนฟรี  

ชอบหลักสูตรไหนเลือกเรียนเอานะ!!!!!


๑. กสิณ ภาคประชาชนทั่วไป  รุ่น ๒๐

      วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

    เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้การเริ่มฝึกสมาธิจากการกำหนดรูปกสิณเป็นกรรมฐานอันเป็นกสิณกองแรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในกรรมฐาน ๔๐ โดยจะเริ่มต้นจากกสิณดิน น้ำ ไฟ ลม ตามลำดับ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมจะนำไปปฏิบัติต่อเองที่บ้านได้ พร้อมทั้งการคำนวณเปรียบเทียบกับคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ซึ่งมีความแม่นยำในการบอกกรรมฐานแห่งตนเปิดสอนมาเป็นรุ่นที่ ๒๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตร หนึ่งวันเต็ม


 ๒. ถวายผ้าป่าสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาฯและพิธีเบิกบุญ ตามศาสตร์สุวรรณโคมคำ

      วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ บ่ายโมงเป็นต้นไป

    พิธีสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาฯ จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกและประดิษฐ์ฐานไว้ ณ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เพื่อให้ศิษย์ทั้งหลายได้มากราบไหว้เคารพบูชา จะได้ทำพิธีถวายผ้าป่าและเปิดญาณบารมีสมเด็จฯ ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ศกนี้๓.  หลักสูตรระยะสั้น - กสิณจริตธาตุบารมี และการพยากรณ์
       วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ที่ ๓-๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

      เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น สามวัน เพื่อให้ประชาชนที่อยู้ต่างจังหวัดได้เข้ามาศึกษากสิณกรรมฐาน และวิชชาของคัมภีร์สุวรรณโคม คำ ได้ต่อเนื่อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก สามวัน ทำให้ได้รับความรู้นำไปพัฒนาจิตและพยากรณ์ธาตุได้ตามสมควร
เวลา ๙๐๐-๒๑.๐๐น. ผู้เรียนจะได้เรียนการเริ่มต้นฝึกปฐวีกสิณกรรมฐาน อาโปกสิณ เตโชกสิณ และวาโยกสิณ รวมทั้ง การยืนเดินนั่งนอน การใช้ลูกประคำ และ การใช้บนสวดสรภัญญะโบราณเพื่อการเจริญสมาธิ

๔. กสิณไฟธาตุบารมี

      วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ๙.๓๐-๑๗.๐๐น.
    

การเจริญกสิณไฟธาตุบารมี


 
>>>>>>>>>>  แจ้งชื่อ เพื่อขอเข้าเรียนได้ที่  >>>>>>>>>>
                   08 4111 5264  Line : paenpin

                facebook  ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

 
ลิขสิทธิ์ © 2014 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย