::   Home

หลักสูตรเรียนฟรี  

 

๑. กสิณธาตุ ๔ (กสิณดินน้ำไฟลม )   รุ่น ๒๕

      วันเสาร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 เวลา ๙.๓๐-๑๗.๓๐น.

 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้การเริ่มฝึกสมาธิจากการกำหนดรูปกสิณ
เป็นกรรมฐานอันเป็นกสิณกองแรกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในกรรมฐาน ๔๐ โดยจะเริ่มต้น
จากกสิณดิน น้ำ ไฟ ลม ตามลำดับ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมจะนำไปปฏิบัติต่อเองที่บ้านได้ 
พร้อมทั้งการคำนวณเปรียบเทียบกับคัมภีร์สุวรรณโคมคำ ซึ่งมีความแม่นยำ
ในการบอกกรรมฐานแห่งตนเปิดสอนมาเป็นมา ๒๓ รุ่นแล้ว
 หลักสูตร หนึ่งวันเต็ม ๙.๓๐ - ๑๗.๓๐น.

เตรียม สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ และ ลูกประคำ ๑๐๘ (ถ้ามี)alt

๒. ไหว้ครูเรียน โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ รุ่นที่ ๒๖

     วันพฤหัส ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐น. และ ๒๐.๐๐น.
และ วันพฤหัส ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐น. และ ๒๐.๐๐น. 

     ท่านที่สนใจ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ธาตุ ตามหลักกฎแห่งกรรม ตามคัมภีร์สุวรรณโคมคำ
เพื่อเรียนหลักสูตรแรก ปฐมดาราพุทธศาสตร์ สามารถเข้ามาร่วมงานไหว้ครูได้ตามวันที่ระบุไว้ 

เตรียมค่าพานครู ๑๐๐ บาท สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ รูปถ่ายสองรูป

ติดต่อสอบถามที่ 02 681 2524 หรือ ไลน์ paenpin  หรือ โทร 08 4111 5264


๓. กสิณปฏิภาค และการบำบัด รุ่น ที่ ๒

              วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐น.

   ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกกสิณธาตุ ๔ รุ่นใดรุ่นหนึ่งก่อนสมัครเข้าเรียน กสิณปฏิภาค และการบำบัด

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ

ที่ตนเองประสพจะเป็นโดยธรรมชาติ หรือ โดยเรื้อรัง ก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชนฺ์ได้

ท่านเตรียมค่าพานครู ๑๐๐ บาทเพื่อไหว้ครูู และสำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ
 


>>>>>  แจ้งชื่อ เพื่อขอเข้าเรียนได้ที่  <<<<<

  โทร 02 681-2524 ; 08 4111 5264  Line : paenpin

 facebook:     ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ หรือครูสอนกสิณกรรมฐาน

 
ลิขสิทธิ์ © 2014 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย