::   Home กสิณ ณ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ อาโปกสิณ กสิณน้ำ

 

อาโปกสิณ กสิณน้ำ

กสิณน้ำ เป็นกรรมฐานที่มีทรงพลัง เพราะทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นมา มีธาตุน้ำเป็นตัวเกาะกุม ซึมซาบอยู่ทั่วไป บางท่านไม่สามรถฝึกกสิณดินได้ เมื่อมาเริ่มต้นที่กสิณน้ำ กลับน้ำตาไหลพรากอย่างไม่มีสาเหตุ โดยที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไร แต่สิ่งทั้งหลายเกิดมาจากข้างในจิต ที่เป็นเหมือนนิมิตหมายว่าท่านน่าจะฝึกกสิณน้ำต่อไป

การเริ่มต้น ฝึกกสิณน้ำ ก็เพียงหาน้ำสะอาดมาใสภาชนะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑ นิ้วก้นลึกสักหน่อยจะดี ก่อนที่จะฝึกควรได้สัมผัสน้ำให้เข้าใจถึงสภาพของน้ำว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไร ซึมซาบ นิ่ง เกาะกุม แล้วเริ่มต้นโดยการลืมตาเพ่งที่น้ำ แล้วหลับตา บ่อยครั้งตามที่ต้องการ เมื่อได้เห็นนิมิต อาจเป็นได้หลายอย่างของน้ำเช่นกัน บางทีก็เป็นน้ำที่หกหล่นอยู่ น้ำในบ่อ ในแก้วในขวด ก็มี 


 กสิณโทษ น้ำที่ถือเป็นกสิณโทษคือผิวหน้าของน้ำมีฝุ่นละอองหรือเศษใบไม้ ขี้ฝุ่นบอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำ หรือน้ำมีสีเขียว เหลือง แดง ซึ่งจะหลายเป็นวรรณกสิณไปเสีย เหล่านี้ล้วยเป็นกสิณโทษทัง้สิ้น ท่านพึงระวังในข้อนี้ ทั้งนี้ น้ำต้องไม่ไหวกระเพื่อมอย่างแรงด้วย ไหลแรงเป็นน้ำตกหรือคลื่นซัดอย่างนี้ นำมาเป็นน้ำที่ฝึกกสิณไม่ได้
 
ลิขสิทธิ์ © 2022 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย