::   Home กสิณ ณ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ การเริ่มต้นฝึกกสิณ

?การเริ่มต้นฝึกกสิณ

?

๑. ควรจะอาบน้ำ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด
๒. ดื่มน้ำสักหนึ่งแก้ว
๓. อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตั้งนะโม สมาทานพระกรรมฐาน แผ่เมตตา
๔. นั่งท่าสบาย จะนั่ง ยืน เดิน หรือ นอน ก็สุดแล้วแต่ความสะดวก เพราะเราเจริญกรรมฐาน ที่จิต
๕. สูดลมหายใจเข้ายาว ออกยาว เพื่อลดความฟุ้งของจิต
๖. เพ่งกสิณ บ่อยครั้ง ประมาณ ๑๐ นาที
๗.ค่อย ๆ คลายจากกรรมฐาน....

กลับไป? กสิณดิน??? กสิณน้ำ??? กสิณไฟ??? กสิณลม??

?

 
ลิขสิทธิ์ © 2023 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย